ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι ευρωπαϊκές χώρες αποκομίζουν τα οφέλη των ανοιχτών δεδομένων

Πώς οι ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τα ανοικτά δεδομένα; Ποιες χώρες είναι στις πρώτες θέσεις στην διάθεση ανοιχτών δεδομένων; Και τι αντίκτυπο έχουν τα  ανοιχτά δεδομένα στην οικονομία και την κοινωνία; Η τελευταία έκθεση του European Data Portal, που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου, εστίασε στους δείκτες ετοιμότητας και ωριμότητας  των Ευρωπαϊκών Χωρών όσον αφορά τα ανοιχτά δεδομένα.

opendatamaturity

Το European Data Portal ξεκίνησε πέρυσι παρουσιάζοντας δημοσιεύματα σχετικά  με τα οφέλη των ανοιχτών δεδομένων και ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρόοδο.
Σήμερα το European Data Portal συγκεντρώνει αναφορές  από 600.000 σύνολα δεδομένων που προέρχονται από 34 ευρωπαϊκές χώρες, και που διατίθενται σε 15 διαφορετικές γλώσσες.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη όσον αφορά τα Ανοιχτά Δεδομένα;

Σύμφωνα με την έκθεση οι περισσότερες χώρες έχουν αυξήσει τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων. Έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες για την προώθηση  των πολιτικών ανοιχτών δεδομένων και portals,  και αναπτύχθηκαν πρόσθετα μέσα για την παρακολούθηση των χρηστών τους.

Επιπλέον, σε σύγκριση με το 2015, υπάρχει μια σαφής αύξηση,  που αναδεικνύει την πολιτική, κοινωνική και οικονομική επίπτωση των ανοιχτών δεδομένων, παρόλο που τα αποτελέσματα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, η πλειοψηφία των χωρών 28 + μελών της ΕΕ,  έχει αναπτύξει με επιτυχία μια βασική πολιτική Ανοιχτών Δεδομένων, με 20 χώρες από αυτές να έχουν μια ολοκληρωμένη και ειδική πολιτική Ανοιχτών Δεδομένων.

Αυτό που έχει σημασία όμως, δεν είναι μόνο οι πολιτικές αλλά είναι το κατά πόσον υπάρχει  εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα.

Έτσι,  η δεύτερη πτυχή της έκθεσης αξιολογεί την ωριμότητα των portals ανοιχτών δεδομένων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ωριμότητα των portals δεν συνδέεται απλά με το ότι οι περισσότερες χώρες που έχουν από μια πύλη ανοιχτών δεδομένων, αλλά με το πως οι χώρες αναπτύσσουν πιο συστηματικές μελέτες αξιολόγησης των επιπτώσεων και των πλεονεκτημάτων των ανοιχτών δεδομένων.

Υπάρχουν υψηλά επίπεδα προόδου σε αυτόν τον τομέα:  Αύξηση 41,7% έως 64,3% σε σύγκριση με το 2015. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαϊκές χώρες, συνεχίζουν να αναπτύσσουν πιο προηγμένα χαρακτηριστικά για πύλες των δεδομένων τους.

opendatamaturittty_1

Όσον αφορά την Ετοιμότητα Ανοιχτών Δεδομένων, η έκθεση διαπιστώνει ότι η Ιρλανδία, η Τσεχία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία έχουν την πιο σημαντική ανάπτυξη το 2016. Κατά την εξέταση του συνολικού καταλόγου για την ωριμότητα των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόροι, ακολουθούμενες από την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία και τη Φινλανδία.

Η πτυχή για την ετοιμότητας  των ανοιχτών δεδομένων έλαβε υπόψη:

  • την ενεργό στάση του δημόσιου τομέα στη διάδοση των ανοιχτών δεδομένων,
  • τη δημιουργία διαδικτυακών πυλών, όπου τα στοιχεία της κυβέρνησης είναι διαθέσιμα σε διαλειτουργική, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή,
  • τις εκδόσεις πρακτικών οδηγών για την περαιτέρω χρήση δεδομένων,
  • την παροχή της αναγκαίας κατάρτισης για δημόσιους υπαλλήλους
  • και την εμπλοκή με την κοινότητα των χρηστών για να δοθεί προτεραιότητα στην απελευθέρωση των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας.

opendatacharttt

 

Μείνετε σε επαφή

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ανοιχτό τοπίο των δεδομένων της Ευρώπης, με επέκταση της εμβέλειας της, ώστε να καλύψει νέες πηγές των ευρωπαϊκών κυβερνητικών δεδομένων. Θα εντείνει την εμπλοκή της κοινότητας καθώς και το ρόλο υπεράσπισης, για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και τη διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων κατάρτισης σε όλη την ΕΕ.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα ξεκινήσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων της τροποποιημένης οδηγίας για τις πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα (ΠΔΤ), μαζί με όλα τα συνοδευτικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο, ώστε να προετοιμαστούν για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της περαιτέρω χρήσης των ΠΔΤ, που πρόκειται να γίνει το 2018.

Πηγή: https://ec.europa.eu

 

Leave a Comment