Η Αποστολή μας

Το Open Data Institute (ODI, http://theodi.org/) ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Web, Sir Tim BernersLee και τον Sir Nigel Shadbolt με στόχο να προάγει την κουλτούρα των ανοιχτών δεδομένων στην κοινωνία, στην οικονομία και στην εκπαίδευση. Στα λίγα χρόνια λειτουργίας του έχει ήδη αναπτύξει ένα σύνολο από πρωτοποριακές δράσεις οι οποίες το αναδεικνύουν σαν το σημαντικότερο διεθνές κέντρο για τα ανοιχτά δεδομένα.

Η πρωτοβουλία του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για τη συνεργασία με το ODI αποσκοπεί στην αξιοποίηση της μοναδικής τεχνογνωσίας, της υψηλής ενιαίας ποιότητας και του διεθνούς δικτύου του Ινστιτούτου προς όφελος της ελληνικής κοινότητας ανοιχτών δεδομένων.