Τι προσφέρουμε

Οι δράσεις του ODI Athens περιστρέφονται γύρω από τρεις άξονες:

  • Εκπαίδευση σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα
  • Πιστοποίηση συνόλων ανοιχτών δεδομένων
  • Εκδηλώσεις για τα ανοιχτά δεδομένα