Σεμινάρια

Aξιοποίησε τα ανοικτά δεδομένα με την σφραγίδα του εφευρέτη του Web

 

To ODI Athens (odi.ellak.gr) στοχεύει μέσα από σειρά σεμιναρίων και δράσεων στο δημόσιο τομέα και τον επιχειρηματικό και ερευνητικό κόσμο να ενισχύσει το ρόλο των ανοικτών δεδομένων και να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ευρύτερη κατανόηση και αποδοχή τους από το σύνολο των εμπλεκομένων.

Δείτε πιο αναλυτικά:

 

Σεμινάρια που έχουν διεξαχθεί:

 

Για τυχόν ερωτήσεις και ενδεχόμενη φιλοξενία του σεμιναρίου στην υπηρεσία ή την επιχείρησή σας μπορείτε να απευθύνεστε στο odiathens@eellak.gr .


Open Data Institute (ODI)

Το Open Data Institute (ODI, theodi.org) ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Web, Sir Tim Berners-Lee και τον Sir Nigel Shadbolt με στόχο να προάγει την κουλτούρα των ανοιχτών δεδομένων στην κοινωνία, στην οικονομία και στην εκπαίδευση.  Στα λίγα χρόνια λειτουργίας του έχει ήδη αναπτύξει ένα σύνολο από πρωτοποριακές δράσεις οι οποίες το αναδεικνύουν ως το σημαντικότερο διεθνές κέντρο για τα ανοιχτά δεδομένα.

ODI Athens

Η πρωτοβουλία της συνεργασίας με το ODI, την οποία ανέλαβε η Ομάδα εργασίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα της ΕΕΛ/ΛΑΚ, αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει την μοναδική τεχνογνωσία και το διεθνές δίκτυο του διεθνούς ινστιτούτου προς όφελος της ελληνικής κοινότητας ανοιχτών δεδομένων.