ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Και στην Ελλάδα το διεθνές κέντρο ανοιχτών δεδομένων

Το Open Data Institute (ODI, http://theodi.org/) ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Web, Sir Tim Berners-Lee και τον Sir Nigel Shadbolt με στόχο να προάγει την κουλτούρα των ανοιχτών δεδομένων στην κοινωνία, στην οικονομία και στην εκπαίδευση. Τα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει ήδη αναπτύξει ένα σύνολο από πρωτοποριακές δράσεις οι οποίες το αναδεικνύουν σαν το σημαντικότερο διεθνές κέντρο για τα ανοιχτά δεδομένα.

Η πρωτοβουλία της ΕΛ/ΛΑΚ για την σύναψη συνεργασίας με το ODI και την δημιουργία του ODI Athens (http://theodi.org/nodes/odi-athens) αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει την μοναδική τεχνογνωσία και το διεθνές δίκτυό του προς όφελος της ελληνικής κοινότητας ανοιχτών δεδομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στις πρώτες ημέρες του 2015 θα ανακοινωθεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσεων στο https://odi.ellak.gr/.

Leave a Comment