ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open Data 500 (OD500)

Το Παγκόσμιο δίκτυο «Open Data 500 (OD500)» είναι ένα διεθνές δίκτυο οργανισμών που επιδιώκουν να μελετήσουν τη χρήση και την επίδραση των ανοικτών δεδομένων. Το Παγκόσμιο Δίκτυο (OD500), με συντονιστή το Εργαστήριο Διακυβέρνησης (Governance Lab), επιτρέπει στους οργανισμούς που συμμετέχουν να αναλύουν τα ανοιχτά δεδομένα στην χώρα τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι παγκοσμίως συγκρίσιμα αλλά ταυτόχρονα και αξιοποιήσιμα σε τοπικό επίπεδο.

Το Παγκόσμιο Δίκτυο OD500 βασίζεται στην παραδοχή ότι μόνο μέσα από την ανάλυση της χρήσης των ανοιχτών δεδομένων, τόσο μέσα στην ίδια τη χώρα όσο και μεταξύ των χωρών, μπορούν να προκύψουν νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της επίδρασης τους σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Οι χώρες που συμμετέχουν μέχρι στιγμής στο δίκτυο OD500 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αυστραλία και το Μεξικό.

Στόχοι του OD500  είναι :

  1. Να παρέχει μια βάση για την αξιολόγηση της οικονομικής αξίας της κυβέρνησης με ανοικτά δεδομένα
  2. Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων εταιρειών που βασίζονται στη χρήση ανοικτών δεδομένων
  3. Να προωθήσει το διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων σχετικά με το πώς τα κρατικά δεδομένα μπορούν να γίνουν πιο χρήσιμα

Leave a Comment