ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Θερμοκοιτίδα Ανοιχτών Δεδομένων της Ευρώπης – ODINE

Η Ευρώπη στηρίζει την επόμενη γενιά των «ψηφιακών» επιχειρήσεων δημιουργώντας την  θερμοκοιτίδα Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data Incubator for Europe – ODINE). Σκοπός της ODINE είναι να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να ιδρύσουν βιώσιμες επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τα ανοιχτά δεδομένα. Η θερμοκοιτίδα ανοιχτών δεδομένων για την Ευρώπη θα προσφέρει μέχρι € 100.000 και θα δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο με τη συμμετοχή επιχειρηματικών αγγέλων, VCs και φορέων χρηματοδότησης για τη στήριξη μικρομεσαίων και νεοσύστατων επιχειρήσεων στη δημιουργία εμπορικής αξίας από τα ανοικτά δεδομένα.

Η ODINE στοχεύει να γίνει ένας «διαμεσολαβητής» στην Ευρώπη, παρέχοντας τα εργαλεία και τις επαφές και διασυνδέοντας κατόχους δεδομένων, επιχειρηματίες, επενδυτές, ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς κατάρτισης, ιδίως σε θέματα δεδομένων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η ODINE θα παρέχει ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης για ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις προκειμένου να δημιουργηθούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σχετικές με ανοιχτά δεδομένα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμβουλευτική από εμπειρογνώμονες και καθοδήγηση από επιχειρηματικές σχολές.

Οι επιτυχημένοι «απόφοιτοι» του προγράμματος επώασης θα αποκτήσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια, στο πλαίσιο της δικτύωσης, τα οποία θα επενδύσουν στις πιο καινοτόμες, βασισμένες στην αξιοποίηση δεδομένων, νεοσύστατες επιχειρήσεις. Τεχνολογικά, η ODINE θα αναπτύξει μια πλατφόρμα, η οποία θα υποστηρίξει όλο τον κύκλο ζωής των ανοιχτών δεδομένων, από την παραγωγή τους, τη δημοσίευση και την αποθήκευσή του για περαιτέρω χρήση από τους συμμετέχοντες του προγράμματος.

Δημιουργώντας ένα πανευρωπαϊκό βιομηχανικό δίκτυο, η ODINE δεν θα προσελκύσει μόνο νέους επιχειρηματίες, αλλά θα συνεργαστεί και με νέους που καινοτομούν, με φοιτητές από πανεπιστήμια, οργανώνοντας εργαστήρια καινοτομίας και βοηθώντας τους να εξελίξουν τις πρώιμες δεδομενοκεντρικές επιχειρηματικές τους ιδέες.

Η 1η πρόσκληση συμμετοχής ξεκίνησε το Μάιο 2015 και θα υπάρξουν άλλες τέσσερις προσκλήσεις μέχρι το 2017.

Οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανοιχτών δεδομένων ή μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον χώρο ή ακόμη και ιδιώτες/ ομάδες ατόμων με μία ιδέα στον κλάδο αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη επιχείρηση, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.

Το πρόγραμμα ODINE θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «Horizon 2020».

 

Leave a Comment