ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μια σύντομη αναφορά στο OpenID

openid-r-logo-900x360

Το OpenID, ή «ανοιχτή ταυτοποίηση» όπως θα το αποκαλούσα εγώ, σίγουρα δεν αποτελεί κάτι νέο στο χώρο είναι όμως άξιο αναφοράς. Το έχουμε δει ίσως και χρησιμοποιήσει, είναι αυτό που βρίσκεται συνήθως πίσω από κουμπιά διεπαφών που αναγράφουν «Sign in through …».  Αν και είναι σύνηθες η χρήση του από web και mobile εφαρμογές να επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση χρηστών μέσω google,facebook,twitter κτλ. δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει πως η τεχνολογία αυτή είναι ανοικτή. Έτσι ο καθένας μας μπορεί να δημιουργήσει κάτι ανάλογο για τον ιστότοπο του και να διαθέτει ανοικτά την ταυτοποίηση των χρηστών του.

 

Που εφαρμόζεται;

Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκείνες που οι χρήστες ενός ιστότοπου έχει νόημα να ταυτοποιηθούν και άλλου.

Γιατί;

Γιατί όλα τα δεδομένα, οι δράσεις και οι εργασίες ενός χρήστη μπορούν να διασυνδεθούν και να αποδοθούν στον ίδιο χρήστη σε κάποιο άλλο ιστότοπο.

Πως;

Μια λίστα με βιβλιοθήκες, προϊόντα και εργαλεία που καλύπτουν τις προδιαγραφές του OpenID βρίσκεται εδώ:  http://openid.net/developers/libraries/

 

Drawing1

 

Ιωάννης Ράπτης – ODI Athens Node

Leave a Comment