ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός Ημερίδας ΚΕΜΕ «Ανοικτά Δεδομένα και Επιστημονική Έρευνα»

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Ανοικτά δεδομένα και επιστημονική έρευνα», που διοργάνωσε το Κέντρο Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο σεμιναρίων και διαλέξεων που οργανώνει το Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης με στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη των ερευνητών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση του ΚΕΜΕ με σκοπό την ενημέρωση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ως προς τις προοπτικές που διανοίγουν η διάθεση αλλά και η αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων για την επιστημονική έρευνα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιάστηκαν οι διαστάσεις του κινήματος των ανοικτών δεδομένων που είναι σε εξέλιξη διεθνώς, κόμβοι και αποθετήρια με ενδιαφέρον για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και οι δυνατότητες της ανοικτής πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα πρωτογενή δεδομένα. Επίσης, δόθηκε έμφαση στα νομικά ζητήματα της διάθεσης και χρήσης δεδομένων και η ανάγκη υιοθέτησης ανοικτών αδειών που επιτρέπουν την πρόσβαση και επαναχρησιμοποίησή τους. Ειδική αναφορά έγινε στις άδειες διάθεσης περιεχομένου Creative Commons. Παρουσιάστηκαν, ακόμη, οι τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζεται να έχουν υπόψη οι ερευνητές προκειμένου να επιτυγχάνουν μηχαναγνώσιμα, διαλειτουργικά και διασυνδεδεμένα δεδομένα, αξιοποιήσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο. Οι ευκαιρίες από την ανοικτή διάθεση δεδομένων και, αντίστοιχα, οι πρακτικές δυσκολίες από τον περιορισμό της πρόσβασης παρουσιάστηκαν, τέλος, μέσα από την κατάθεση της προσωπικής εμπειρίας-περιπέτειας ενός ερευνητή.

Πέραν όσων παρευρίσκονταν, τη ζωντανή αναμετάδοση της ημερίδας παρακολούθησαν και πολλοί χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι συμμετείχαν στη συζήτηση που ακολούθησε υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα ερωτήματά τους.

Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας

Τα ανοικτά δεδοµένα και οι διαστάσεις τους για την επιστηµονική έρευνα” – Κατερίνα Λενάκη

Νοµικά ζητήµατα διάθεσης και αξιοποίησης ανοικτών δεδοµένων” – Ευγενία Σµυρνάκη

Τεχνικές προδιαγραφές για ανοικτά δεδοµένα” – Δηµήτρης Κουκουλάκης

Οι περιπέτειες ενός κοινωνικού επιστήµονα στον χώρο των δεδοµένων” – Γιώργος Δαφέρµος

Leave a Comment