ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι 15 Αρχές δημοσίευσης των Δημόσιων Δεδομένων

Οι Αρχές για το «άνοιγμα» των Δημόσιων Δεδομένων: 1. Η πολιτική και η πρακτική των δημοσίων δεδομένων θα πρέπει να καθοδηγείται σαφώς από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που θέλουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το ποια δεδομένα απελευθερώνονται, πότε και με ποια μορφή. 2. Τα Δημόσια δεδομένα, θα δημοσιεύονται σε επαναχρησιμοποιήσιμη … Read more