ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OPEN DATA DAY 2015

AFISA1

Το ODI Athens της ΕΕΛ/ΛΑΚ διοργανώνει στις 28 Φεβρουαρίου 2015 τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανοιχτών Δεδομένων (#ODD15GR) στο Innovathens του Δήμου Αθηναίων.
Το κεντρικό ερώτημα της εκδήλωσης είναι “Ανοιχτά δεδομένα. Γιατί;” και αφορά την χρήση των δεδομένων στην καθημερινότητά μας. Μέσα από τα συμμετοχικά εργαστήρια θα συζητηθούν οι πρακτικοί τρόποι αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων από τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημοσιογράφους και την κοινωνία των πολιτών.
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται τόσο σε ανθρώπους χωρίς τεχνολογικό υπόβαθρο όσο και σε επιστήμονες της πληροφορικής. Η ΟDD15 διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, την Agro-know, τη SciFY ΑΜΚΕ, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, το ΤΕΙ Αθήνας και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υποστηρίζεται από το έργο Freme

Στόχος
Ο κεντρικός στόχος του #ODD15GR είναι να διαδοθούν άμεσοι και πρακτικοί τρόποι με τους οποίους τα ανοιχτά δεδομένα συνεισφέρουν στο δημόσιο, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία των πολιτών. Επίσης, θα συζητηθεί προς ποια κατεύθυνση και πως θα κινηθούμε στο άμεσο μέλλον. Παράπλευρος στόχος είναι η αποκρυστάλλωση και η ενεργοποίηση της ελληνικής κοινότητας των ανοιχτών δεδομένων. Οι στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την παρουσίαση σχετικών έργων και δράσεων, συμμετοχικών εργαστηρίων και συζητήσεων στην ολομέλεια.

Πρόγραμμα

10:00 – 10:05
10:05 – 10:20
10:20 – 10:30
Καλωσόρισμα
HTML 5 is finished – Let’s start again, Phil Archer, W3C Data Activity Lead
Το Open Institute στην Ελλάδα, Ελπίδα Πρασοπούλου, ODI
10:30 – 11:30

Μηχανισμοί Crowdsourcing για τον εμπλουτισμό πολιτιστικού περιεχομένου& Ανοιχτά δεδομένα Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Ανοίγοντας τα δεδομένα του φορέα μου σε 1 ώρα

 Οι ιστορίες που λένε τα δεδομένα / Data journalism stories

Ρωτώντας τα Δεδομένα

11:30 – 12:00 Καφές
12:00 – 13:30

Ανοιχτά δεδομένα στον αγροδιατροφικό τομέα

Ανοιχτά δεδομένα στην εκπαίδευση και την έρευνα

Ελέγχοντας την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

Νέα ανοιχτά δεδομένα στην οικονομία

13:30 – 14:00 Ελαφρύ γεύμα
14:00 – 14:30 Απολογισμός εργαστηρίων – συζήτηση
14:30 – 15:00 Καφές
15:00 – 15:30 Ανοιχτά δεδομένα και επιχειρηματική καινοτομία, Ελπίδα Πρασοπούλου, ODI
15:30 – 15:45 Επιχειρώντας Ανοιχτά με στόχο τη βιωσιμότητα, Σταύρος Λουνής, ELTRUN Ο.Π.Α
15:45 – 16:15 Ευκαιρίες χρηματοδότησης στο Horizon 2020, Ηρακλής Αγιοβλασίτης, EKT

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για την καλύτερη οργάνωση των εργαστηρίων όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στη φόρμα συμμετοχής.

Περιγραφή Εργαστηρίων Ανοιχτών Δεδομένων

Μηχανισμοί Crowdsourcing για τον εμπλουτισμό πολιτιστικού περιεχομένου& Ανοιχτά δεδομένα Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Το εργαστήριο περιλαμβάνει παρουσίαση Case study μηχανισμού crowdsourcing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), παραδείγματα διεπαφών (APIs) επανάχρησης δημόσιας γνώσης και ολοκληρωμένες ανοικτές λύσεις αξιοποίησης και διάθεσης ανοικτών δεδομένων”.

Ανοίγοντας τα δεδομένα του φορέα μου σε 1 ώρα

Γιατί να ανοίξω και ποια δεδομένα από τον φορέα μου. Εντοπισμός, καταγραφή, ταξινόμηση, προτεραιοποίηση συνόλων δεδομένων. Πως φορτώνω στο data.gov.gr. Επίδειξη σεναρίου δημιουργίας αποθετηρίου δεδομένων με την χρήση CKAN.
Διοργανώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ODI Athens.

Οι ιστορίες που λένε τα δεδομένα

Μπορούν τα δεδομένα να αποτελέσουν είδηση; Πώς αναζητώ και αξιοποιώ δεδομένα, για να παράξω νέα;
Διοργανώνεται από το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και την SciFY.

Ρωτώντας τα Δεδομένα

Μπορώ να κάνω ερωτήσεις σε ανοικτά δεδομένα; Τι πρέπει να ισχύει και πως το κάνω; Τεχνολογίες Ανοιχτών Δεδομένων. Ομοιότητες και διαφορές με το κλασικό Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεων Δεδομένων. Ποιες τεχνολογίες πρέπει να μάθω για να μπω στον κόσμο των σημασιολογικών ερωτήσεων; Παραδείγματα από την Dbpedia και SPARQL endpoints με οικονομικά δεδομένα.
Το εργαστήριο προϋποθέτει βασικές γνώσεις Πληροφορικής.
Διοργανώνεται από το ODI Athens.

Ανοιχτά δεδομένα στον αγροδιατροφικό τομέα

Ποιες είναι οι ευκαιρίες που δημιουργούν τα ανοιχτά δεδομένα στον αγροδιατροφικό τομέα? Μπορώ να βρω ανοιχτά δεδομένα σχετικά με τον αγροδιατροφικο τομέα? Ποια δεδομένα και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνουν διαθέσιμα για να ανθίσουν νέες εφαρμογές που θα λύσουν σημαντικά προβλήματα του αγροδιατροφικού τομέα και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του?
Διοργανώνεται από την Agro-Know.

Ανοιχτά δεδομένα στην εκπαίδευση και την έρευνα

Το εργαστήριο θα εστιάσει στα ανοικτά δεδομένα που παράγονται ή/και αξιοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα θα διερευνηθούν δύο διαφορετικοί άξονες: η σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και η ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για τη σχολική κοινότητα, θα δοθεί έμφαση στο ανοιχτό περιεχόμενο και τα ανοιχτά δεδομένα που παράγονται από τη χρήση υπηρεσιών, όπως το Φωτόδεντρο και τα διαδραστικά σχολικά βιβλία. Για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το εργαστήριο θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και δημοσιεύονται δεδομένα στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας, πώς αυτά μπορούν να συμβάλουν στην εξωστρέφεια των ιδρυμάτων, συνδράμοντας στην προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να κατανοήσουν πώς τα ανοιχτά δεδομένα: (α) μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ ενδιαφερόμενων ομάδων, (β) αποτελούν πόλο έλξης και κριτήριο για χρηματοδοτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. (γ) βοηθούν στην ορθότερη επιλογή προγραμμάτων σπουδών, (δ) βοηθούν στη διαμόρφωση της ταυτότητας των ιδρυμάτων στο πλαίσιο συστημάτων αξιολόγησης και κοινωνικής λογοδοσίας.
Διοργανώνεται από το ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και το ΤΕΙ Αθήνας.

Ελέγχοντας την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

Θα μπορούσαν τα ανοιχτά δεδομένα να αξιοποιηθούν από δημόσιες υπηρεσίες; Συζητούμε πιθανές χρήσεις και σενάρια (πχ για ελεγκτικούς σκοπούς).
Διοργανώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ODI Athens.

Νέα ανοιχτά δεδομένα στην οικονομία

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω τα νέα δεδομένα για την οικονομία που διατίθενται ως ανοιχτά; Από την Διαύγεια, τις δημόσιες προμήθειες και τους προϋπολογισμούς μέχρι τις τιμές και τις συντάξεις;
Το εργαστήριο δεν προϋποθέτει καμία ειδική γνώση.
Διοργανώνεται από το ODI Athens.

 

 

5 thoughts on “OPEN DATA DAY 2015

Leave a Comment