ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σεμινάριο εξειδίκευσης στα Ανοιχτά Δεδομένα

Το ODI Athens της ΕΕΛΛΑΚ πρόκειται να διεξάγει δωρεάν σεμινάριο εξειδίκευσης διάρκειας οχτώ (8) ωρών στα Ανοιχτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα το οποίο θα διεξαχθεί στις 5 και 12 Μαρτίου 2015 (4 – 8 μμ.) στο Innovathens.

Το σεμινάριο έχει σαν στόχο την εξειδίκευση μεταπτυχιακών επιστημόνων της Πληροφορικής στην αξιοποίηση των δεδομένων. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να καταθέσουν όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική. Επιθυμητή, άλλα όχι υποχρεωτική, είναι η προηγούμενη ενασχόληση με τα Ανοιχτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα.

Τα έξι (6) άτομα που θα επιλεχθούν για να συμμετέσχουν και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το σεμινάριο, θα λάβουν βεβαίωση και εντάσσονται στο μητρώο των ερευνητών του ODI Athens. Το μητρώο αυτό έχει ως στόχο την αξιοποίηση των ερευνητών σε έργα ανοιχτών δεδομένων που υλοποιούνται από τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ.

Ως καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 και ώρα 10 π.μ.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο του σεμιναρίου ακολουθούν στην συνέχεια του κειμένου.

Υπεύθυνοι του σεμιναρίου: Επικ. Καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, ο Δρ. Μιχάλης Βαφόπουλος και ο υπ. Δρ. Γ. Ραζής.

Λίγα λόγια για το ODI Athens

Το Open Data Institute (ODI) ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Web, Sir Tim Berners-Lee και τον Sir Nigel Shadbolt με στόχο να προάγει την κουλτούρα των ανοιχτών δεδομένων στην κοινωνία, στην οικονομία και στην εκπαίδευση. Τα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει ήδη αναπτύξει ένα σύνολο από πρωτοποριακές δράσεις οι οποίες το αναδεικνύουν σαν το σημαντικότερο διεθνές κέντρο για τα ανοιχτά δεδομένα.

ODI Athens

Η πρωτοβουλία της συνεργασίας με το ODI, την οποία ανέλαβε η Ομάδα εργασίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα της ΕΛ/ΛΑΚ, αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει την μοναδική τεχνογνωσία στην εκπαίδευση για τα ανοιχτά δεδομένα και το διεθνές δίκτυο του διεθνούς ινστιντούτου προς όφελος της ελληνικής κοινότητας ανοιχτών δεδομένων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το ταχύρυθμο σεμινάριο εξειδίκευσης στα Ανοιχτά Δεδομένα απευθύνεται σε επιστήμονες της Πληροφορικής οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στην συλλογή, στην διασύνδεση και στην μοντελοποίηση δεδομένων. Το περιεχόμενο του εργαστηρίου βασίζεται στην πρακτική αξιοποίηση και στην εξάσκηση με βάση δημοφιλείς υφιστάμενες πηγές και μοντέλα σημασιολογικής περιγραφής δεδομένων.

Οι σπουδαστές που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση και το data project θα μπορούν να κατασκευάσουν μηχανισμούς ενοποίησης και αξιοποίησης μιας πηγής ανοιχτών δεδομένων.

1η μέρα
τίτλος ενότητας υπεύθυνος
Linked Open Data: an introduction. Μ. Βαφόπουλος
Building data streams through heterogeneous data sources. Μ. Βαφόπουλος
Data harvesting. Μ. Βαφόπουλος, Μ. Ραζής.
Data mapping. Μ. Βαφόπουλος, Μ. Ραζής.
Querying the data with SPARQL I. Ι. Αναγνωστόπουλος, Μ. Ραζής.
Your data project. Ι. Αναγνωστόπουλος, Μ. Βαφόπουλος.

 

2η μέρα
τίτλος ενότητας υπεύθυνος
Querying the data with SPARQL II. Ι. Αναγνωστόπουλος, Μ. Ραζής.
Distributing data through the Web. Ι. Αναγνωστόπουλος, Μ. Ραζής.
Presenting your data project. Ι. Αναγνωστόπουλος, Μ. Βαφόπουλος
Evaluating data projects. Ι. Αναγνωστόπουλος, Μ. Βαφόπουλος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ εδώ

One thought on “Σεμινάριο εξειδίκευσης στα Ανοιχτά Δεδομένα

Leave a Comment