ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open Data στο G8

Το 2013, οι ηγέτες της συνάντησης των G8 δεσμεύτηκαν, μέσω γραπτής συμφωνίας, για την προώθηση των ανοιχτών δεδομένων στην χώρα τους. Ο Daniel Castro, διευθυντής του κέντρου καινοτομίας δεδομένων (Center for Data Innovation) και αντιπρόεδρος του κέντρου Πληροφορικής και Καινοτομίας (Information Technology and Innovation), αξιολόγησε την τρέχουσα κατάσταση των ανοιχτών δεδομένων σε κάθε χώρα και παρατήρησε σημαντικές διακυμάνσεις στην πρόοδο τους. Στην σχετική του έκθεση, ο Daniel επισημαίνει ότι στο μέλλον οι χώρες θα έχουν πολλές ευκαιρίες για να βελτιώσουν την προοπτική των ανοιχτών δεδομένων, όπως για παράδειγμα μέσω διεθνών συνεργασιών, καλύτερης εκπαίδευσης και ενημέρωσης των στελεχών του δημοσίου φορέα για τα πλεονεκτήματα των ανοιχτών δεδομένων και στενής συνεργασίας με τους πολίτες.

Δείτε την έκθεση του Daniel Castro εδώ.

Leave a Comment