ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πιστοποιήσεις Ανοικτών Δεδομένων

LGΤα Ανοικτά Δεδομένα σήμερα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε πληθώρα πηγών πληροφορίας, καθώς και σύγχρονες εφαρμογές. Η δημοσίευση, η διατήρηση και η διασύνδεσή τους, αποτελεί μία πρόκληση για όσους επιθυμούν να τα επεξεργαστούν. Τα πρότυπα ανοικτότητας πρέπει να είναι ευδιάκριτα, σαφή και να προάγουν την συνεργατικότητα και τον πληθοπορισμό

Το Open Data Institute λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια  με στόχο να προάγει την κουλτούρα των Ανοιχτών Δεδομένων στην κοινωνία, στην οικονομία και στην εκπαίδευση. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγής, διάθεσης και συντήρησης ποιοτικότερων δεδομένων. Αυτό πραγματοποιείται με δράσεις ενημέρωσης, συμβουλευτικής αλλά και με την διάθεση Πιστοποιήσεων Ανοικτών Δεδομένων, όπου ο εκάστοτε παραγωγός/δημιουργός μπορεί πιστοποιήσει με αυτόματο τρόπο τα Ανοικτά Δεδομένα του. Η διαδικασία της πιστοποίησης παράγει διαφορετικά επίπεδα ποιότητας της ανοικτότητας, βάσει καθορισμένων και αποδεκτών κριτηρίων από την όλη την ερευνητική κοινότητα και το ODI. Ένα πολύ σημαντικό όφελος για τον παραγωγό/δημιουργό των δεδομένων είναι ότι γίνεται εύκολα πλέον αντιληπτό τι χρειάζεται να πραγματοποιηθεί για να βελτιστοποιήσει περαιτέρω την ποιότητα των δεδομένων του.

Οι πιστοποιήσεις παρέχονται αυτόματα σε μορφή εμβλημάτων (badges), τα οποία χωρίζονται σε τέσσερα (4) επίπεδα: BRONZE, SILVER, GOLD και PLATINUM. Είναι σημαντικό κάποιος παραγωγός/δημιουργός να λάβει τουλάχιστον το BRONZE badge και να προσπαθήσει μελλοντικά για την βελτίωση των δεδομένων του. Η μη λήψη badge σημαίνει ότι τα εξεταζόμενα δεδομένα δεν πληρούν τα βασικά κριτήρια ανοικτότητας (δηλ. δεν θεωρούνται ανοικτά).

BGS2

grΤο ερωτηματολόγιο παρέχεται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική έκδοση υπό την επίβλεψη του ODI Athens Node.

 

Στις 21/01/2016 το ODI ανακοίνωσε την αυτόματη πιστοποίηση Ανοικτών Δεδομένων. Ακολουθώντας μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πιστοποιήσει αυτόματα τα δεδομένα του (τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε αποθετήριο CKAN). Οι πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν από το εν λόγω αποθετήριο είναι αρκετές για να απονεμηθεί τουλάχιστον το BRONZE badge. Αυτό είναι μία ιδανική λύση για έναν μεγάλο οργανισμό (με πολλά σύνολα δεδομένων), καθώς η συμπλήρωση ερωτηματολογιών συνιστά μία χρονοβόρα διαδικασία. Το Athens node συμμετέχοντας ενεργά, έχει δημιουργήσει ένα CKAN module με το οποίο ο εκάστοτε παραγωγός/δημιουργός θα μπορεί να προβάλλει τα badges των αυτόματα πιστοποιημένων συνόλων Ανοικτών Δεδομένων του..

Ιωάννης Ράπτης – ODI Athens Node

Leave a Comment