ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Big Data και Ανοικτά Δεδομένα: τι είναι αυτά και γιατί έχουν σημασία;

Και οι δύο τύποι δεδομένων μπορούν να μεταμορφώσουν τον κόσμο, αλλά όταν οι κυβερνήσεις μετατρέπουν τα Big Data σε ανοικτά δεδομένα, αυτό έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο.
Τα Big Data και το νέο φαινόμενο των ανοικτών δεδομένων είναι στενά συνδεδεμένα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Τα Ανοικτά Δεδομένα φέρνουν μια προοπτική που μπορεί να κάνουν τα Big Data πιο χρήσιμα, πιο δημοκρατικά και λιγότερο απειλητικά.

Word Cloud "Big Data"

Δεν προέρχονται όλα τα μεγάλα, ανοιχτά δεδομένα  από τις κυβερνήσεις, όπως π.χ η έρευνα των επιστημόνων στην αστρονομία.
Ενώ τα Big Data καθορίζονται από το μέγεθος, τα ανοιχτά δεδομένα ορίζονται από τη χρήση τους. Τα Big Data είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα πολύ μεγάλα, σύνθετα, ραγδαία μεταβαλλόμενα σύνολα δεδομένων. Αλλά αυτές οι κρίσεις είναι υποκειμενικές και εξαρτώνται από την τεχνολογία: τα σημερινά Big Data μπορεί να μην φαίνονται τόσο μεγάλα σε μερικά χρόνια, όταν η ανάλυση των δεδομένων και η τεχνολογία των υπολογιστών βελτιωθεί.
Τα ανοικτά δεδομένα είναι δημόσια προσβάσιμα δεδομένα που οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν για την έναρξη νέων επιχειρήσεων, την ανάλυση προτύπων και τάσεων, να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα, και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα. Όλοι οι ορισμοί των ανοιχτών δεδομένων περιλαμβάνουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό για οποιονδήποτε θελήσει να τα χρησιμοποιήσει και πρέπει να διαθέτουν άδεια κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή τους. Τα Ανοικτά Δεδομένα θα πρέπει επίσης να είναι σχετικά εύκολα στη χρήση, αν και υπάρχουν διαβαθμίσεις του “ανοίγματος”. Και υπάρχει γενική συμφωνία ότι τα ανοιχτά δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος.
Η σχέση μεταξύ των Big Data και των Ανοικτών Δεδομένων
Υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία πρέπει να προσεχθούν, στη σχέση μεταξύ των Big Data και των Ανοικτών Δεδομένων, και πώς αυτές συνδέονται με την ευρεία έννοια της ανοικτής διακυβέρνησης:
Τα Big data που δεν είναι ανοικτά, δεν είναι δημοκρατικά: Υπάρχουν σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνουν όλα τα είδη των μεγάλων δεδομένων που τηρούνται από το κοινό – όπως τα στοιχεία που κρατούν οι μεγάλες εταιρείες λιανικού εμπορίου για τους πελάτες τους, ή τα δεδομένα που συλλέγονται για την εθνική ασφάλεια από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό το είδος των μεγάλων δεδομένων δίνει ένα πλεονέκτημα στους ανθρώπους που την ελέγχουν, αλλά μπορεί να αποδυναμώσει τους υπόλοιπους από εμάς. Είναι αυτό το είδος των μεγάλων δεδομένων που έχουν γίνει τα πιο αμφιλεγόμενα.
Τα Ανοικτά Δεδομένα δεν πρέπει να είναι μεγάλα, για να έχουν σημασία τα δεδομένα: Οι μέτριες ποσότητες δεδομένων, μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο όταν γίνονται δημόσια. Τα δεδομένα από την τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσουν τους πολίτες να συμμετέχουν στην τοπική κατάρτιση του προϋπολογισμού, να επιλέξουν την υγειονομική τους περίθαλψη, να αναλύουν την ποιότητας των τοπικών υπηρεσιών, ή να «φτιάξουν» εφαρμογές που βοηθούν τους ανθρώπους να περιηγηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Τα Big open data, δεν πρέπει να προέρχονται μόνο από την κυβέρνηση: Όλο και περισσότεροι επιστήμονες μοιράζονται την έρευνά τους στην αστρονομία, τη γονιδιωματική και άλλους τομείς σε ένα νέο, συνεργατικό μοντέλο της έρευνας. Άλλοι ερευνητές χρησιμοποιούν τα μεγάλα δεδομένα που συλλέγονται από τα social media – τα περισσότερα από τα οποία είναι ανοικτά για το κοινό – για την ανάλυση της κοινής γνώμης και τις τάσεις της αγοράς.

opendata-u
Όμως, όταν η κυβέρνηση μετατρέπει τα Big data σε ανοικτά δεδομένα, αυτό είναι ιδιαίτερα ισχυρό: Οι κρατικές υπηρεσίες που έχουν την ικανότητα και τους πόρους για να συγκεντρώσουν πολύ μεγάλες ποσότητες δεδομένων, και το άνοιγμα των εν λόγω συνόλων δεδομένων μπορούν να έχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη. Έχουν βρεθεί 500 παραδείγματα εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ που χτίζουν τις επιχειρήσεις τους σε ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα, και πολλά από αυτά τα δεδομένα είναι μεγάλα.
Εφαρμόζοντας τις αρχές των Ανοικτών Δεδομένων στα Big Data, μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση μερικών από τα δυσκολότερα ζητήματα που τα μαζικά δεδομένα έχουν εγείρει. Η μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια ευημερία είναι ο κίνδυνος ότι τα ιδιωτικά, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν ως Big data, με τρόπους που τα υποκείμενα των δεδομένων – δηλαδή, όλοι μας – μπορεί να μην θέλουν ή να μην εγκρίνουν. Παραδόξως, το άνοιγμα αυτών των ευαίσθητων δεδομένων, με ένα συγκεκριμένο και ελεγχόμενο τρόπο, μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει πιο ασφαλές.

Το πρόβλημα τώρα είναι ότι δεν είναι μόνο οι κυβερνητικές υπηρεσίες και ορισμένες επιχειρήσεις που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για όλους μας. Είναι επίσης, ότι εμείς ως άτομα δεν ξέρουμε τι συλλέγεται και μπορεί να μην έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες για τους εαυτούς μας. Αν ξέραμε περισσότερα, θα μπορούσαμε να ελέγχουμε περισσότερα.
Τόσο τα Big data, όσο και τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να μετατρέψουν τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και την κοινωνία – καθώς και ένας συνδυασμός και των δύο δεδομένων είναι ιδιαίτερα ισχυρός. Τα Big Data μας δίνουν πρωτοφανή δύναμη να κατανοούμε, να αναλύουμε και, τελικά, να αλλάζουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Τα Ανοικτά Δεδομένα διασφαλίζουν ότι η εξουσία θα πρέπει να μοιράζεται -. και ότι ο κόσμος που θα αλλάξουμε, με λίγη τύχη, θα γίνει πιο δίκαιος και δημοκρατικός.

Πηγή άρθρου: http://www.theguardian.com

One thought on “Big Data και Ανοικτά Δεδομένα: τι είναι αυτά και γιατί έχουν σημασία;

Leave a Comment