ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σεμινάριο για το πρότυπο DCAT στην Τράπεζα της Ελλάδος

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τίτλος: Το πρότυπο Data Catalog Vocabulary (DCAT)

Στόχοι: Βασικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν:

 • Τι είναι και γιατί χρειάζεται το DCAT
 • Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
 • Πώς μπορεί να δημοσιεύσει πληροφορία ακολουθώντας το DCAT

Μαθησιακοί Στόχοι( Learning Outcome): στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντας θα μπορούν:

LO1.      Να ορίζουν το DCAT και να μπορούν να δώσουν ένα παράδειγμα χρήσης

LO2.      Να ξεχωρίζουν ένα σύνολο δεδομένων από την περιγραφή των δεδομένων

LO3.      Να περιγράφουν ένα σύνολο δεδομένων με DCAT

LO4.      Να  δημοσιεύουν ένα σύνολο δεδομένων με DCAT

Ώρες Ενότητα Στόχοι ενότητας
9:00-10:00

Εισαγωγή στο DCAT

Παρουσίαση σε PDF

 • Γιατί χρειάζεται το DCAT
 • Διαχωρισμός dataset από metadata
 • Τι είναι το DCAT και που βασίζεται
 • Που χρησιμοποιείται το DCAT
10:00-10:15 Διάλειμμα
10:15-11:15

Δυνατότητες του DCAT

 • Πώς λειτουργεί το DCAT-AP
 • Τι είδους δεδομένα μπορεί να περιγράψει
 • Ανάλυση των vocabularies και properties του DCAT-AP
11:15-11:30 Διάλειμμα
11:30-12:30

Εφαρμογές του DCAT

Παρουσίαση σε PDF

 • Παραδείγματα υλοποίησης του DCAT σε CKAN & drupal
 • Συγκεκριμένα Use Cases για οικονομικά δεδομένα.
 • Παράδειγμα συνόλου δεδομένων της ΤΕ
12:30-13:00 Διάλειμμα
13:00-14:00

Open Source εργαλεία για το DCAT

 • Editor για DCAT
 • Validator για DCAT
 • Publishing DCAT – AP
14:00 Τέλος Σεμιναρίου

Leave a Comment