ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το ODI επεξεργάζεται το μοντέλο «παιχνιδιού» για τους φορείς χάραξης της πολιτικής

To ΟDI έδωσε στη δημοσιότητα το νέο του project που έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός “toy” model που θα βοηθήσει στη διαχείριση δεδομένων και τον πολιτικό σχεδιασμό της  κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς θα προβλέπει τα αποτελέσματα της πολιτικής δεδομένων.  Το μοντέλο θα βασίζεται στη χρήση δεδομένων και αναλύσεων από τους θεσμούς, για την λειτουργική απόδοση των τακτικών και στρατηγικών αποφάσεων. Η ονομασία του project αναφέρεται στη θεωρητική φύση του και στην ευρεία δομή του καθώς περιλαμβάνει κανόνες και αλληλεπιδράσεις από key agents, αντί να συγκροτείται από τεράστιες βάσεις δεδομένων.

Το “toy” model είναι προγραμματισμένο να ξεκινλησει κατά τη διάρκεια του Φεβρουάριου, εντός του επόμενου χρόνου.  Εντάσσεται στον σχεδιασμό του προγράμματος καινοτομίας, του ODI, γιατί αποσκοπεί στην αναζήτηση της εφαρμοσιμότητας νέων μεθόδων για τους πολιτικούς σχεδιαστές. Περιλαμβάνει δύο στάδια:

  • Δημιουργία λεπτομερούς προδιαγραφής του μοντέλου
  • Δημιουργία ενός πρωτότυπου που θα μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα, από το ODI.

Σύμφωνα με τον Philip Horgan, Επικεφαλή του Ινστιτούτου για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και την εκμάθηση και την Rebecca Chani, Συντάκτρια τεχνικών κειμένων, το project θα προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η πρακτική υποστήριξη, δηλαδή το να βοηθάει στις προτάσεις, στους πειραματισμούς και να επαναλαμβάνει παραινέσεις βασισμένο σε πρακτική εμπειρία. Επομένως, θα εστιάσει στο αν είναι δυνατόν να προσομοιαστούν οι επιδράσεις των διαφορετικών πολιτικών δεδομένων στις παρεμβάσεις των οικονομικών δεδομένων. Η επίτευξη της προσέγγισης αυτής, μέσω της χρήσης μοντέλων βασισμένων σε key agents,  θα καταστήσει δυνατή την παραγωγή της γνώσης που προκύπτει από τη συμπεριφορά των σύνθετων συστημάτων που υποστηρίζουν οι key agents.

Εκτός από το να αναζητούμε το πως θα σχεδιάσουμε και θα αναπτύξουμε αυτού του τύπου μοντέλα, ενδιαφερόμαστε για το αν και το πότε, τέτοιου είδους προσομοιώσεις μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες για τους πολιτικούς σχεδιαστές. Όπως κάθε τύπος μοντέλου ή αναπτυσσόμενη μέθοδος, γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι τέλεια, αλάνθαστη ή χρήσιμη για όλες τις συνθήκες. Όμως, μέσω της πρακτικής έρευνας και ανάπτυξης, ελπίζουμε να καταστήσουμε δυνατή την συνεισφορά στις σχετικές συζητήσεις για την χρήση των τεχνικών αυτών και σε άλλους κλάδους, και την εφαρμογή τους στον πολιτικό σχεδιασμό.

Εν κατακλείδι, υπογραμμίζουν ότι το ODI θα παρέχει όλα τα παραγόμενα αποτελέσματα του project, υπό την χρήση της  Ανοικτών Αδειών,

Πηγή: www.ukauthority.com

Leave a Comment