ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σεμινάριο εξειδίκευσης στα Ανοιχτά Δεδομένα

Το ODI Athens της ΕΕΛΛΑΚ πραγματοποίησε δωρεάν σεμινάριο εξειδίκευσης διάρκειας οχτώ (8) ωρών στα Ανοιχτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα το οποίο διεξάχθηκε στις 5 και 12 Μαρτίου 2015 (4 – 8 μμ) στο Innovathens.

Εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής (οι αιτήσεις ανήλθαν στις 50), επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν δέκα επιστήμονες της Πληροφορικής ο οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σεμινάριο και εντάχθηκαν στο μητρώο των ερευνητών του ODI Athens. Το μητρώο αυτό έχει ως στόχο την αξιοποίηση των ερευνητών σε έργα ανοιχτών δεδομένων που υλοποιούνται από τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Επίσης, δημιουργήθηκε ανοιχτό LinkedIn Group (http://goo.gl/mVdwDB) το οποίο θα ασχολείται με την επιχειρηματικότητα σχετικά με τα Ανοιχτά Δεδομένα.

Το περιεχόμενο του εργαστηρίου βασίστηκε στην πρακτική αξιοποίηση και στην εξάσκηση με βάση δημοφιλείς υφιστάμενες πηγές και μοντέλα σημασιολογικής περιγραφής δεδομένων.

Οι σπουδαστές που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση και το data project μπορούν να κατασκευάσουν μηχανισμούς ενοποίησης και αξιοποίησης μιας πηγής ανοιχτών δεδομένων.

ODI Athens

Η πρωτοβουλία της συνεργασίας με το ODI, την οποία ανέλαβε η Ομάδα εργασίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα της ΕΕΛ/ΛΑΚ, αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει την μοναδική τεχνογνωσία στην εκπαίδευση για τα ανοιχτά δεδομένα και το διεθνές δίκτυο του διεθνούς ινστιτούτου προς όφελος της ελληνικής κοινότητας ανοιχτών δεδομένων.

IMG_1069IMG_1079IMG_1071

Leave a Comment