ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτά δεδομένα: Προοπτικές για έναν δημόσιο πολιτιστικό οργανισμό

Τι μπορεί να παρέχουν τα ανοιχτά δεδομένα στα μουσεία και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς;
Τα δυνητικά οφέλη για τους πολιτιστικούς φορείς από την παροχή ανοιχτών δεδομένων, περιλαμβάνουν τον εμπλουτισμό των δεδομένων τους, την απόκτηση μεγαλύτερου κοινού, νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, την αύξηση του ενδιαφέροντος στις συλλογές τους και την οικοδόμηση τεχνογνωσίας. Ακόμα, τα ανοιχτά δεδομένα προωθούν την δημόσια αποστολή των μουσείων και των πολιτιστικών ιδρυμάτων, ενισχύοντας την ικανότητά τους να παρέχουν πληροφορίες για το κοινό. Για πολλά πολιτιστικά ιδρύματα, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση στο ευρύτερο δυνατό φάσμα των ανθρώπων, είναι στο επίκεντρο των βασικών αξιών τους. Η παροχή ανοιχτών δεδομένων είναι τρόπος για να γίνει αυτό δυνατό.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Ανοιχτών τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ με την Postscriptum, έγινε στις 13 Μαρτίου 2017, μια παρουσίαση των πλεονεκτημάτων των ανοιχτών δεδομένων σε στελέχη της Εθνικής Πινακοθήκης από την Κατερίνα Λενάκη, μέλος του Athens Node του ODI. Στόχος της παρουσίασης ήταν να γίνει μια εισαγωγή στη έννοια και την χρησιμότητα των ανοιχτών δεδομένων από ένα μεγάλο πολιτιστικό οργανισμό όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, και να παρουσιαστούν παραδείγματα καλών πρακτικών από πολιτιστικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Leave a Comment