ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προσωπικά δεδομένα και ανοιχτά δεδομένα στις μετακινήσεις: Εξερευνώντας ένα Μελλοντικό Πλαίσιο

Πώς τα δεδομένα ταξιδιού βοηθούν τους ανθρώπους, τους οργανισμούς και τα συστήματα μεταφορών να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να δημιουργούν νέους τρόπους λειτουργίας των συστημάτων μεταφορών.

Οι μετακινήσεις είναι μια παγκόσμια ανάγκη: Σχεδόν όλοι συχνά ταξιδεύουμε, περπατώντας, παίρνοντας το λεωφορείο, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο ή πηγαίνοντας με το τραίνο.

Όλα αυτά τα ταξίδια παράγουν δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν πράγματα για εμάς – που δουλεύουμε, που τα αγαπημένα μας πρόσωπα ζουν, τι μας αρέσει να κάνουμε. Αυτά τα δεδομένα ταξιδιού είναι προσωπικά δεδομένα.

Ο ρόλος των δεδομένων ταξιδιού στις μετακινήσεις αλλάζει. Συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιούνται σε νέες κλίμακες, δημιουργώντας μια εικόνα για την ατομική και ομαδική κινητικότητα. Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να πάρουν επιχειρηματικές και πολιτικές αποφάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς, την εμπειρία του χρήστη ή τις υποδομές. Καινοτόμες νέες υπηρεσίες  επίσης αναδεικνύονται.

Νέοι τρόποι εκμετάλλευσης των μεταφορών, όπως η κοινή χρήση ποδηλάτων και η κοινή χρήση των οχημάτων και οι νέοι τρόποι πρόσβασης στις μεταφορές, όπως οι σχεδιασμοί ταξιδιών και η έκδοση έξυπνων εισιτηρίων, αλλάζουν τον τομέα. Αυτές οι κατ’ απαίτηση, εξατομικευμένες υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα, να είναι περισσότεροι (ή λιγότερο) ενεργοί, να έχουν λιγότερα ή καθόλου μέσα μεταφοράς, να μειώσουν τα καυσαέρια ή να ταξιδέψουν με άλλους τρόπους που ανταποκρίνονται στις ατομικές ή κοινωνικές τους ανάγκες. Αυτό ανοίγει επίσης τρόπους για να καταστήσουν τα συστήματα μεταφορών περισσότερο επικεντρωμένα στον χρήστη για περισσότερους ανθρώπους και για όλο το μήκος των επιθυμητών ταξιδιών τους. Στο μέλλον, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να ολοκληρώσουν τα ταξίδια τους από πόρτα σε πόρτα χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο σχεδιασμό και εισιτήριο και να έχουν πρόσβαση σε ποικίλες δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές, όπως απαιτεί το ταξίδι τους.

Μέσα από τις συνεντεύξεις του ODI με τη βιομηχανία, τα εργαστήρια και την έρευνα διαπιστώσαμε ότι τα δεδομένα ταξιδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μοιραστούν για να επωφεληθούν οι άνθρωποι, οι οργανισμοί και τα συστήματα μεταφορών μας ευρύτερα με τρεις τρόπους:

  • να αυξήσει την προσβασιμότητα και την εξατομίκευση των ανθρώπων
  • για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας για τους οργανισμούς
  • για την αντιμετώπιση συστημικών ζητημάτων μεταφορών προς όφελος όλων

Επίσης εντοπίσαμε τομείς που πρέπει να διερευνηθούν για να συμβάλουν στη δίκαιη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού, χρησιμοποιώντας με ηθική δεδομένα που αφορούν εμάς και με τρόπους που υποστηρίζουν τα συστήματά μας.

Για παράδειγμα, όπως τα ανοιχτά δεδομένα από τις δημόσιες συγκοινωνίες και άλλες πηγές υποστηρίζουν νέες υπηρεσίες κινητικότητας, αυτές οι νέες υπηρεσίες διαθέτουν σήμερα σύνολα δεδομένων ταξιδιών που μπορούν να στηρίξουν τη λήψη καλύτερων αποφάσεων σχετικά με τις υποδομές και τις μεταφορές. Πολλές εταιρείες σκέφτονται τρόπους για να καταστήσουν τα  συγκεντρωτικά και ανώνυμα δεδομένα ταξιδιού  πιο ανοικτά για το σκοπό αυτό,   και ορισμένοι από αυτές δοκιμάζουν τρόπους για να το πράξουν. Περαιτέρω διερεύνηση ενθαρρύνεται.

Η ερευνά μας έδειξε ακόμα ότι η ανταλλαγή δεδομένων για το ταξίδι και άλλα δεδομένα μεταφοράς απαιτεί  να αντιμετωπίσουμε τεχνικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των ασυνεπών ανοικτών προτύπων, των σιλό δεδομένων και της ανεπαρκούς διαλειτουργικότητας των δεδομένων. Η άρση αυτών των φραγμών απαιτεί συνεργασία και επένδυση σε ολόκληρο τον τομέα.

Ακόμα πιο σημαντικό: διαπιστώσαμε ότι τα δεδομένα ταξιδιού μετασχηματίζουν τις σχέσεις μεταξύ εταιρειών και πελατών, αυξάνοντας δραματικά τη σημασία της εμπιστοσύνης και δημιουργώντας κρίσιμα ζητήματα ηθικής, δικαιοσύνης και δέσμευσης που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Ο αντίκτυπος αυτών των τάσεων θα αυξηθεί καθώς οι άνθρωποι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση αυτών των ζητημάτων και θα αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα τους.

Δείτε την αναφορά της έρευνας του ODI  (ανοιχτή για σχολιασμό)

Πηγή άρθρου: https://theodi.org/

Leave a Comment